| 20  | 200  | 25  | 79  | 4  | 6  | 7  | 7  | 1
Sane SAN1844
43 ปี
165 เซนติเมตร
55 กิโลกรัม
บุรีรัมย์ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันจริงใจและรักจริงเชื่อใจฉันและจะรักผู้ชายที่รักฉันและฉันจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
สุลักษณี XTI5308
58 ปี
152 เซนติเมตร
50 กิโลกรัม
Bangkokd / Thailand
เขียนอีเมลล์
ใจดี
ซื่อสัตย์
สมควร KFF9260
61 ปี
160 เซนติเมตร
59 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ต้องการพบคู่ชีวิตที่จริงใจ และอยู่ดูแลกันตลอดไป
Supapis SUP4007
37 ปี
163 เซนติเมตร
50 กิโลกรัม
Shothai / Thailand
เขียนอีเมลล์
หวังว่าจะเจอรักแท้และครั้งสุดท้าย
รัศมีนวลี CVS1479
46 ปี
160 เซนติเมตร
68 กิโลกรัม
สุราษฏร์ธาน / Thailand
เขียนอีเมลล์
ใจดี ดูแลคนใกล้ชิด สนุกสนานไม่เคลียด ชอบทำอาหารให้คนที่รักออกงานสังคมบ้าง
รัตนา พลหาราช MMN8783
63 ปี
160 เซนติเมตร
60 กิโลกรัม
Sakaeo / Thailand
เขียนอีเมลล์
บานโนนสาวเอ้ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ลักษิกา UWF7772
55 ปี
160 เซนติเมตร
49 กิโลกรัม
ขอนแก่น / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นคนไม่ค่อยพูดมากคอนข้างเรียบร้อยชอบความสนุกร่าเริง ซื่อสัตย์อดทน เป็นคนชอบสงสารคนชอบช่วยเหลือคนอื่น และชอบทำอาหาร
ชุติม NWG4035
51 ปี
150 เซนติเมตร
45 กิโลกรัม
สมุทรปรากา / Thailand
เขียนอีเมลล์
คนดีมีความรับผิดชอบร่าเริงคนสนุกเรียบง่ายและจริงใจ
Ya YAF6950
55 ปี
166 เซนติเมตร
61 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันกำลังมองหาผู้ชายที่ใจดี รักจริงไม่โกหกและหลอกลวง มีอารมณ์โรแมนติค ไม่เอาเปรียบเห็นแก่ตัว รักธรรมชาติ
Chalat CHA1876
52 ปี
153 เซนติเมตร
56 กิโลกรัม
Thalang / Thailand
เขียนอีเมลล์
กำลังมองหาคนดีและจริงใจต่อก้น
Sangduen SAN2718
27 ปี
150 เซนติเมตร
45 กิโลกรัม
ไทย / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันอาศัยอยู่ที่ จังหวัด นครราชสีมา
อนัญญา RGU9633
51 ปี
156 เซนติเมตร
48 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ความรัก,ความจริงใจ,ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ต้องการลวง คาดหวังกับอนาคตที่สดใส สิ่งดีๆที่สวยงาม
Nobphaphon NOB9803
37 ปี
164 เซนติเมตร
59 กิโลกรัม
Penang / Malaysia
เขียนอีเมลล์
ชอบธรรมาชาติ.รักความสงบและรักครอบครัว สังสรรกับเพือนในบางครั้งชอบความโรเมนติกผู้ชายอบอุ่นเป็นเพื่อนคู่คิด.
Sirin SIR1640
50 ปี
155 เซนติเมตร
52 กิโลกรัม
Chiang Mai / Thailand
เขียนอีเมลล์
ใจดี มีอารมณ์ขัน ขยัน ซื่อสัตย์ ชอบออกกำลังกาย ชอบธรรมชาติ
Tik TIK3770
38 ปี
157 เซนติเมตร
60 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันต้องการคู่ชีวิตที่แท้จริงและดูแลฉันได้
Pranee Sriyang PRA2649
44 ปี
155 เซนติเมตร
55 กิโลกรัม
Udon Thani / Thailand
เขียนอีเมลล์
เรียบง่ายร่าเริง
Jum USS6097
32 ปี
158 เซนติเมตร
58 กิโลกรัม
Bbk / Thailand
เขียนอีเมลล์
จริงใจชื่อสัตย์ ไม่โกหก พูดความจริง xxxx รักฉันต้องรักครอบครัวฉันด้วย ฉันรักคุณฉันก็จะรักครอบครัวคุณด้วย เวลาจะพิสูตรเอง ว่าฉันกับคุณคือคนที่ไช่ไหม
Pattaraporn PAT2825
41 ปี
157 เซนติเมตร
58 กิโลกรัม
Bkk / Thailand
เขียนอีเมลล์
กำลังมองหาความรักที่ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่โกหกหลองลวงดูแลและรักบริสุทธ์
บงกช BAK9585
36 ปี
160 เซนติเมตร
50 กิโลกรัม
เพชรบูรณ์ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ใจดีรักเด็กรักสุนัก
Pornchanti POR3016
46 ปี
150 เซนติเมตร
45 กิโลกรัม
เมืองมหาสาร / Thailand
เขียนอีเมลล์
ชอบความเข้าใจ ดูแลกันแลกัน มีเมตตามองหาผู้ชายที่มีความเข้าใจ บุคคลิกดี ร่าเริง แจ่มใส ใจดีมีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แต่งงานได้ รักครอบครัว มีความซื่อสัตย์ต่อกัน และความจริงใจ